Wprowadzenie w analizy statystyczne: medycyna

Szeroki zakres branż i dziedzin, w jakich wykorzystywane są nowoczesne analizy statystyczne, wyraźnie świadczy o ich ogromnym oddziaływaniu na współczesną gospodarkę, socjologię, sferę naukową a nawet medyczną. Właśnie w tej ostatniej coraz częściej spotyka się opracowane przez naukowców i lekarzy badania, które całymi garściami czerpią z praktyk i metod stosowanych w statystyce. Gdzie dokładnie znalazła dla nich miejsce współczesna medycyna?

Statystyka w badaniach medycznych

Podstawowym polem wykorzystującym analizy i opracowania statystyczne są badania medyczne i naukowe. Dotyczą one w głównej mierze rzeczy najbardziej oczywistych, czyli badań nad nowymi lekami, ale również szczepami bakterii, wirusami czy związkami chemicznymi szeroko stosowanymi w medycynie np. w szczepionkach. Analizy statystyczne ukazują przede wszystkim wpływ ich działania na ludzkie zdrowie, a więc skuteczność oddziaływania podczas choroby lub jako specyfiki profilaktyczne.

Statystyka w kontroli chorób

Oprócz tego statystyka analityczna może ukazywać też odrębną formę działalności medycznej, a więc kwestie związane z już istniejącymi zachorowaniami. Bada się i analizuje np. zjawiska rozprzestrzeniania się chorób, najskuteczniejsze terapie ich leczenia, ale również zagrożenia i ewentualne ryzyko związane z danymi chorobami. Wystarczy wspomnieć, że to analiza statystyczna wykonana na zlecenie branży medycznej pokazała już dwie dekady temu, jak potężnym problemem będzie zachorowalność na cukrzycę. Dzięki temu już wcześniej można było wdrożyć badania nad produkcją skutecznych leków.

Źródło informacji: https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/