Analiza badań własnych, jak to zrobić?

Badania własne przeprowadza się zazwyczaj wtedy, kiedy pisze się prace naukowe, licencjackie lub magisterskie, które stanowią o tym, czy uzyska się określony stopień naukowy. W zależności od tego, czego dotyczy kierunek kształcenia, inne są tematy prac naukowych, gdzie pojawiają się badania naukowe. W takiej pracy może pojawić się analiza przeżycia, ale nie musi. Nie brakuje i takich prac naukowych, gdzie analiz i badań naukowych nie ma wcale, a mimo to są to prace jak najbardziej wartościowe.

Przygotowanie pracy, gdzie pojawia się badanie naukowe, jest zadaniem specyficznym, bo zawsze wiąże się z dodatkowymi pracami. Konieczne jest tutaj wybranie metody badawczej i opracowanie narzędzia badawczego. Kiedy badanie zostanie już przeprowadzone, niezbędna jest analiza danych statystycznych, analiza wyników badań i skonfrontowanie ich z tym, co było przedmiotem pracy. Opracowanie takiego rozdziału pracy wymaga nie tylko umiejętności analizowana, ale i przekazywania takich informacji w czytelnej formie.

Więcej informacji na https://nauka.metodolog.pl/analizy-statystyczne/